Hitamu Kyan  (Futoku No Guild)

Elsie (The World God Only Knows)

Miwa (Jujutsu Kaisen)

Zenitsu Agatsuma (Demon Slayer)

Yajirobe  (Dragon Ball Z)